Shop: 43  Dunrobin St, Sydenham, JHB

Order enquiries: orders@originskates.co.za

More info: office@originskates.co.za

9am -5pm: 083 313 2154